กล่องพลาสติกแบบลอยสำหรับ หน้ากาก 1,2,3 ช่อง
สายโทรศัพท์ภายใน อาคาร TPEV ขนาด 200คู่สาย 0.65มม ขนาด 10-1,000เมตร
สายโทรศัพท์ภายใน อาคาร TPEV ขนาด 200คู่สาย 0.50มม ขนาด 10-1,000เมตร
สายโทรศัพท์ภายใน อาคาร TPEV ขนาด 300คู่สาย 0.65มม ขนาด 10-1,000เมตร
สายโทรศัพท์ภายใน อาคาร TPEV ขนาด 300คู่สาย 0.5มม ขนาด 10-1,000เมตร
สายโทรศัพท์ภายใน อาคาร TPEV ขนาด 400คู่สาย 0.65มม ขนาด 10-1,000เมตร
สายโทรศัพท์ภายใน อาคาร TPEV ขนาด 400คู่สาย 0.5มม ขนาด 10-1,000เมตร
หัวโทรศัพท์ ต่อสาย Rj11-2C (MODULAR PLUG)
เทอร์มินอลหนีบ-6 รหัสTB259
สกรูแคลมป์ ฟิวส์ STB(5x20)แลมป์24V AC/DC รหัสTB236
สกรูแคลมป์ ฟิวส์ STB(5x20)แลมป์220V AC/DC รหัสTB237
มาร์คเกอร์ สำหรับ STB-2.5-4 รหัสTB158 (1แถวมี10ชิ้น)
มาร์คเกอร์ สำหรับ STB-6 รหัสTB159 (1แถวมี10ชิ้น)
มาร์คเกอร์ สำหรับ STB-10 STB-240 รหัสTB160 (1แถวมี10ชิ้น)
จั๊มเปอร์ข้าง สำหรับ STB-2.5-4 รหัสTB211
จั๊มเปอร์ข้าง สำหรับ STB-6 รหัสTB248
จั๊มเปอร์ข้าง สำหรับ STB-10 รหัสTB249
จั๊มเปอร์ข้าง สำหรับ STB-16 รหัสTB250
จั๊มเปอร์ข้าง สำหรับ STB-35 รหัสTB251
จั๊มเปอร์บน สำหรับ STB-2.5 -4 รหัสTB252
จั๊มเปอร์บน สำหรับ STB-6 รหัสTB253
จั๊มเปอร์บน สำหรับ STB-10 รหัสTB254
จั๊มเปอร์บน สำหรับ STB-16 รหัสTB255
จั๊มเปอร์บน สำหรับ STB-35 รหัสTB256
รางรีเลย์ (รางปีกนก) รหัส SK005 (Shinohawa)
รางรีเลย์ (รางปีกนก) รหัส SK006 (SAZN)
สวิสท์กดจม กล่องเหล็ก รหัสCP074 PWN-10A
สวิสท์กดจม กล่องเหล็ก รหัสCP011 PWN-15A
สวิสท์กดจม กล่องเหล็ก รหัสCP012 PWN-30A
สวิสท์กดจม กล่องเหล็ก รหัสCP562 BS-211B 10A (SAZN)
สวิสท์กดจม กล่องเหล็ก รหัสCP503 BS-216B 15A (SAZN)
สวิสท์กดจม กล่องเหล็ก รหัสCP504 BS230B 30A (SAZN)
สวิสท์กด ON-OFF พร้อมกล่อง BT-2 3A รหัสCP021
สวิสท์กด ON-OFF พร้อมกล่อง BT-2 3A รหัสCP501 (Sazn)
สวิสท์กด เดินหน้า-ถอยหลัง-OFF พร้อมกล่อง BT-3 3A รหัสCP022
สวิสท์กด เดินหน้า-ถอยหลัง-OFF พร้อมกล่อง BT-3 3A รหัสCP502 (Sazn)
สวิสท์กด เดินหน้า-ถอยหลัง-OFF พร้อมกล่อง กดจม3สาย 15A (ประตูม้วน) รหัสCP079 (Sazn)
สวิสท์กด จมแบบฝังตู้ 3P 15A 2.2KW รหัสCP075 PWNS-15A
สวิสท์กด จมแบบฝังตู้ 3P 30A 3.75KW รหัสCP076 PWNS-30A
สวิสท์กด จมแบบฝังปูน 3P 15A 2.2KW รหัสCP077 PWNY-15A
สวิสท์เดินหน้า-ถอยหลัง Cam Starter รหัสCP514 15A
สวิสท์เดินหน้า-ถอยหลัง Cam Starter รหัสCP515 30A
สวิสท์เดินหน้า-ถอยหลัง Cam Starter รหัสCP529 15A (เปิด-ปิด)
ไขควงลองไฟ TP-10 รหัส TP106
ไขควงลองไฟ GK-2 รหัส MM104
รหัส CN601 รายการ Connector TP20-2 2P MAX 16A 250V AC
รหัส CN602 รายการ Connector TP 20-3 3P MAX 16A 250V AC
รหัส CN603 รายการ Connector TP 20-4 4P MAX 16A 250V AC
รหัส CN610 รายการ Connector DFMS16A-10 10P MAX 16A 500V AC
รหัส CN611 รายการ Connector DFMS16A-16 16P MAX 16A 500V AC

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่